Speelclub

Leeftijd: 
6 - 9 jaar

De jongsten (1e - 2e en 3e leerjaar) zijn welkom bij de speelclubbers. Samen met de leiding spelen ze sprookjes na en verkleden ze zich als prinsen en prinsessen. Ze zingen leuke liedjes, doen gekke opdrachten met een bal en nog zoveel meer!

Dit jaar staan Linde Vandecaveye en Matthijs De Coninck wekelijks op post om samen met hen te ravotten.