Speelclub

Linde Vandecaveye                Matthijs De Coninck                                     

Geboortedatum: 20 juli 1999           Geboortedatum: 03 januari 1994
Hobby's: Chiro                 Hobby's: Chiro en Toneel
Studies: Accountancy and IT           Werk: Kleuterleider
Truinummer: 66                 Truinummer: 44
Bijnaam: /                   Bijnaam: V. Veggie of Matje